October 21, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma YouCruit AB

Stämman biföll enhälligt samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

 • Stämman godkände den emission av teckningsoptioner som styrelsen beslutat
 • Stämman beslöt ändra bolagsordningen så att ett avstämningsförbehåll införs, att förköpsförbehållet tas bort, att antalet styrelseledamöter ska ligga i spannet 3 - 7 st, samt andra, smärre, ändringar.

# AGM

  vertical logo

  3401 W Cypress St. Suite 101

  Tampa, Florida 33607

  USA

  Gustav Adolfs Torg 8B

  SE-211 33 Malmö

  Sweden